Systemisch Werken


Systemisch Werken vormt met NLP en Self-Connection de drie pijlers van NTI NLP. Rondom de pijler Systemisch Werken kun je de volgende trainingen en workshops volgen: Systemisch Werken Basis, Systemisch Werken Verdieping, Systemisch Begeleider, CODEROOD. Daarnaast bieden we maandelijks Opstellingendagen en -avonden aan en kun je je certificeren tot Systemisch Begeleider.

 
Gebruik het goede uit je geschiedenis
Wat kun je leren van je eigen geschiedenis? Onnoemelijk veel. En dan bedoelen we niet wát je tot nu toe in je leven hebt gedaan, maar: welke krachten uit je familiesysteem hielpen jou daarbij? Welke stonden of staan je nog in de weg? Wat heb je onbewust misschien overgedragen op je kinderen, terwijl je dit nog zo wilde voorkomen? Krachten? Overdragen? Jazeker. Systemisch Werken neemt het verleden als uitgangspunt en staat met twee benen in het hier en nu.


Ken je systemen
Het woord ‘systeem’ staat voor de groep waarvan je deel uit maakt. Mensen maken deel uit van verschillende sociale systemen: werk, sportclub, hobbyclub, vriendengroep en natuurlijk je familie: je gezin van herkomst. Dit systeem is bindend: je kunt wel uit je tennisclubje stappen maar niet uit je familie. Leuk of niet, met je familie van herkomst blijf je altijd verbonden. In elk systeem gelden universele natuurwetten; waarover hieronder meer. Houdt iedereen zich aan deze wetten, dan is het systeem in balans. Maar de praktijk is vaak anders.


Last van je schouders
Jouw huidige gedrag wordt beïnvloed door waarden en overtuigingen van thuis die vaak een of meerdere generaties teruggaan. Mogelijk voel je die invloed nog. Het uit zich in je contact met anderen. Met een partner, kinderen, vrienden, collega’s. Herken je dat en ervaar je deze invloed als helpend of als een last? Systemisch Werken biedt handvatten om systemische last van je schouders te nemen. De methodiek helpt je om lichter in het leven te staan en om in vrijheid je eigen weg te gaan.


Wortels en chocola
Heb je een partner dan begrijp je dat deze natuurlijk ook zijn of haar familiesysteem heeft. Beide systemen komen samen in jullie gezin waar zich een nieuw systeem vormt. Soms blijkt het nog een hele kunst om daar chocola van te maken! Familiewaarheden kunnen zo zijn ingebakken, dat het niet meevalt te erkennen dat er ook andere opvattingen bestaan, die net zo ‘waar’ zijn. Opvattingen die mogelijk nu beter bij je passen; als volwassen mens met een eigen kijk op het leven.


Het veld vertelt
Binnen elk systeem gelden drie natuurwetten, ook wel ‘velden’ genoemd. Het eerste veld gaat over binding en verbinding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem en hoort erbij, ongeacht zijn of haar daden. Het tweede veld gaat over ordening: ouders zijn ‘de groten’, kinderen zijn ‘de kleinen’. Er is een vaste volgorde van oudste naar jongste kind; kinderen die het levenslicht niet of nauwelijks hebben gezien, tellen hierin mee. Het derde veld gaat over geven en nemen; is deze in balans dan blijft de energie tussen mensen stromen.


Gezonde stappen
Waar de wetten niet worden gerespecteerd, ontstaat dynamiek die ongezond is. Dit gebeurt veelal onbewust en uit liefde voor en loyaliteit naar het systeem. Toch raken mensen makkelijk verstrikt in de problematiek die hieruit voortvloeit. Inzicht in de drie velden creëert mogelijkheden om de balans in het systeem te herstellen en gezonde stappen te zetten op weg naar persoonlijke groei.

In de training Systemisch Werken Basis nemen we het systeem van herkomst als uitgangspunt