Awaken Earth’s Potential, Awaken your potential

Geplaatst op: 23 februari 2023, 15:48
Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2023, 20:27
Door: Marlous Schipper

NTI NLP ondersteunt mensen bij het leven van hun volle potentieel. Maar van enkel potentieel kan een mens niet leven. Daar is meer voor nodig. En dat zet ons hart aan tot actie! Onder de noemer “Awaken Earth’s Potential, Awaken your potential” steunt NTI NLP Eden Reforestoration Projects.

Waarom Eden Reforestoration Projects? Om ontbossing op grote schaal te herstellen ter behoud van Moeder Aarde. Ecosystemen worden daardoor beschermd en klimaatverandering wordt tegengegaan: “Bomen dragen bij aan een rijkere flora & fauna en aan een schone, duurzame en gezonde planeet.” En dat is niet alles. De planters van deze bomen ontvangen een eerlijk dagloon waardoor hun leefomstandigheden sterk verbeteren. Nog meer? Overal ter wereld heeft de levensboom een belangrijke betekenis voor de mens. Het is een prachtig symbool voor het leven zelf! Voor groei, ontwikkeling en vruchtbaarheid. En dat sluit heel mooi aan op alles waar NTI NLP voor staat.

De meeste mensen zijn hun band met de natuur kwijtgeraakt. We lijken vergeten te zijn dat de mens natuur is en zich ook tot die natuur dient te verhouden. Al het leven op Moeder Aarde heeft te maken met de gevolgen van de opwarming van de aarde door CO2 uitstoot. De impact van klimaatverandering op de economie, op mensen en op natuur en milieu is enorm. Echter, we zijn voor ons welbevinden zodanig op externe geluksfactoren gefocust dat het huidige vervuilende economische stelsel prevaleert. Toch is er wereldwijd veel aandacht voor klimaatverandering. Dat is hoopgevend. Initiatieven zoals klimaatoverleggen en -beleid, alternatieve opwekking van energie en het bevorderen van klimaatbewustzijn zijn wijdverbreid.

Met zijn allen weten we heel goed dat consuminderen, minder migreren en het nastreven van minder comfort en luxe echt werkt. We zijn het aan onszelf en Moeder Aarde verplicht hier een bijdrage aan te leveren.

Daarom steunt NTI NLP Eden Reforestoration Projects. Voor iedere inschrijving plant NTI NLP 7 bomen.

Wil je zelf ook wat doen? Steun Eden Reforestoration Projects. Samen kunnen we het verschil maken in het behoud van Moeder Aarde.

Resultaten:

  • – Door beplanting wordt aarde/grond weer gezond.
  • – Wanneer (de) aarde gezond is de mens ook gezond.
  • – De mensen die nu ontbossen gaan bebossen en krijgen daarvoor een eerlijk dagloon.
  • – Langer behoud van Moeder Aarde voor toekomstige generaties.


Meer weten over wat je zelf elke dag kan doen:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/

Word een Earth Buddy to Save Soil:
https://consciousplanet.org/action-now