Onze kijk op mensen, de wereld en onze bijdrage hieraan

Bij NTI NLP hechten we veel waarde aan de kracht van de zuivere verbinding. Onze visie op mensen en de wereld is een holistische: vanuit ons eenheidsbewustzijn geloven we dat alles met alles is verbonden en dat alles, elk individu, elk lichaam en elke ziel invloed heeft op het grotere geheel. Een geheel wat meer is dan de som der delen.
Wij zijn van mening dat ieders doen en laten altijd van energetische invloed is op dit grotere geheel; van het effect op de relatie met onszelf en anderen tot de impact op het universum. Hoe je dit ervaart in onze workshops en trainingen? Lees vooral verder….

Verantwoorde keuzes
Ook al lijkt het soms dat iets je dwingt tot een bepaald gedrag, je hebt altijd een keuze; de keuze om in alle vrijheid, openheid en transparantie de verbinding met jezelf, anderen en het universum nog zuiverder te maken, of niet natuurlijk. Door het maken van verantwoorde keuzes kun jij je invloed positief doen gelden. Want volgens ons ligt in iedereen de mogelijkheid besloten om zijn of haar unieke vonk te laten ontspringen.

Unieke vonk
Deze unieke vonk zal ontspringen als je vanuit je kern en in contact met de bron waaruit we allen voortkomen, zuiver en congruent handelt, vanuit ‘hoofd, hart en ziel en zaligheid’. Deze unieke vonk creëert daarmee licht voor jezelf en voor je omgeving. Het licht dat duisternis zichtbaar en draaglijk maakt en kan insluiten als onderdeel van het leven.

Missie
De missie van NTI NLP is het faciliteren en ondersteunen van mensen om holistisch, vanuit eenheidsbewustzijn te handelen, om zo hun persoonlijke bijdrage aan de wereld te kunnen leveren. Dit faciliteren en ondersteunen realiseren we via trainingen, workshops en coaching. Hierin ligt de focus op persoonlijke groei, effectiever communiceren en het ontdekken en kunnen laten ontspringen van ieders unieke vonk: ons ‘ZELF’ en de individuele kwaliteiten die deze met zich meebrengt.

Be-weeg-redenen
Onze beweegredenen, beter gezegd: be-weeg-redenen, vormen onze redenen om in actie te komen; om te ‘bewegen’. En die redenen ‘wegen’ we bij alles wat we doen. Als ‘check’ vooraf; als ‘vinger aan de pols’ tijdens en als reflectie/evaluatie achteraf. Als cursisten, klant, leverancier of welke relatie we ook hebben, mag je erop rekenen dat alles wat wij doen en laten, voortkomt uit onze beweegredenen:

– Integer > integer zijn en handelen
– Bevlogen 
> bevlogen denken en doen
– Met aandacht
 > aandacht schenken aan alles wat het waard is om aandacht te krijgen

Daarom integer

Integriteit is een voorwaarde voor groei. We werken met mensen die in veiligheid en vertrouwen hun kwetsbaarheid tonen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Bij ons mag alles er zijn en mag je alles welkom heten. Wij handelen integer, waardoor dit vertrouwen bij ons in goede handen blijft en cursisten kunnen groeien op hun eigen wijze en in hun eigen unieke levensritme.

Daarom bevlogen

Bevlogen denken en doen. Van aanstekelijk enthousiasme tot stille drijvende kracht en alles wat ertussen zit. Ieder van ons doet dit op zijn of haar eigen unieke manier. Deze eigenheid maakt bevlogenheid voelbaar; alle acties zijn hiermee doordrenkt. Deze gevarieerde mix van bevlogen mensen is wat ons instituut zo bijzonder maakt. Bevlogenheid werkt aanstekelijk en stimuleert je mogelijk om je eigenheid te onderzoeken en om vanuit je ZELF bevlogen te durven leven.

Daarom met aandacht

Veel cursisten ervaren in een training of seminar de persoonlijke aandacht die er voor hen is. Dit krijgen we vaak terug. En voor ons gaat met aandachtverder. We vertalen dit ook als zorgvuldigheid, de tijd nemen, goede kwaliteit leveren en respectvol zijn. Want alles waaraan je zuivere, oprechte aandacht schenkt, kan ontluiken en verder groeien…

En jij?

Wat doet onze missie en onze beweegredenen met jou? Hoe herken jij onze organisatie hierin? Voel je altijd vrij om ons hier op aan te spreken! En hoe herken jij jezelf hierin en ervaar je dat bij anderen? Hoe kunnen we hierover met onszelf en elkaar in gesprek gaan en blijven? Hoe kunnen we de ander en onszelf de ruimte gunnen en geven? Elkaar en onszelf complimenteren… ondersteunen… aanmoedigen… zien…

Visie, missie NTI NLP