Laden Evenementen

« Alle evenementen

Gildedag – Noor Delissen

NTI NLP Gildedag vrijdag 30 oktober 2020

  • 1
  • 125 euro

Vrijdag 30 oktober. Een goed, coachend gesprek voeren of begeleiden lijkt eenvoudig, maar om iemand in beweging te zetten is het nodig om goed te luisteren en de juiste vragen te stellen. Niet vertellen hoe het zit of wat de ander moet doen, maar als een onwetende juist díe vragen stellen waardoor de ander antwoorden geeft op haar eigen vragen. Kortom: de ander in beweging zetten voor haar eigen proces.

  • Meer info

Socratische gespreksmethode

De socratische gespreksmethode bestaat uit het voeren van een (filosofisch) gesprek of een gedachtewisseling, waarin deelnemers onderzoeken wat in hun (professionele) leven van werkelijk belang is. In het gesprek nemen we overtuigingen, werkelijkheidsopvattingen, morele uitgangspunten en mensbeelden kritisch onder de loep. Van de deelnemer(s) wordt verlangd dat zij een zogenaamde ‘socratische’ houding praktiseren: een onderzoekende houding waarin men vrijuit spreekt, de ander bevraagt, de ander spreekruimte geeft, werkelijk naar iemands woorden luistert, zijn of haar eigen opvattingen en (kern)overtuigingen helder onder woorden brengt, reflecteert, spreekt vanuit zichzelf en zijn of haar eigen gedrag en overtuigingen grondig bevraagt.


Wat brengt de dag jou?

Op deze NLP Gildedag maken we kennis met deze methode door zelf aan verschillende socratische gesprekken deel te nemen. Natuurlijk behandelen we ook alle kenmerken van een ‘goed’ socratisch gesprek tijdens losse oefeningen.

Over Noor

Aan de Universiteit van Utrecht heeft Noor de bachelor Wijsbegeerte en de research master Philosophy gevolgd. Binnen de academie was haar onderzoek voornamelijk gericht op ethische vraagstukken zoals het ontstaan van machtspraktijken binnen de samenleving en de toekomst van de geesteswetenschappen binnen de universiteit. Door persoonlijke ervaring heeft Noor de kunst van het coachen geleerd. Eindeloos veel sessies heeft zij geluisterd, gereflecteerd en doorgevraagd. Zodoende is zij niet alleen tot haar eigen essentie gekomen, maar is zij dit proces ook met anderen doorgegaan.


Deze Gildedag is toegankelijk voor iedereen. De kosten zijn 125 euro. Afhankelijk van hun lidmaatschap krijgen Gildeleden 20% of 40% korting.

Socratische gespreksmethode

De socratische gespreksmethode bestaat uit het voeren van een (filosofisch) gesprek of een gedachtewisseling, waarin deelnemers onderzoeken wat in hun (professionele) leven van werkelijk belang is. In het gesprek nemen we overtuigingen, werkelijkheidsopvattingen, morele uitgangspunten en mensbeelden kritisch onder de loep. Van de deelnemer(s) wordt verlangd dat zij een zogenaamde ‘socratische’ houding praktiseren: een onderzoekende houding waarin men vrijuit spreekt, de ander bevraagt, de ander spreekruimte geeft, werkelijk naar iemands woorden luistert, zijn of haar eigen opvattingen en (kern)overtuigingen helder onder woorden brengt, reflecteert, spreekt vanuit zichzelf en zijn of haar eigen gedrag en overtuigingen grondig bevraagt.

Wat brengt de dag jou?

Op deze NLP Gildedag maken we kennis met deze methode door zelf aan verschillende socratische gesprekken deel te nemen. Natuurlijk behandelen we ook alle kenmerken van een ‘goed’ socratisch gesprek tijdens losse oefeningen.

Over Noor

Aan de Universiteit van Utrecht heeft Noor de bachelor Wijsbegeerte en de research master Philosophy gevolgd. Binnen de academie was haar onderzoek voornamelijk gericht op ethische vraagstukken zoals het ontstaan van machtspraktijken binnen de samenleving en de toekomst van de geesteswetenschappen binnen de universiteit. Door persoonlijke ervaring heeft Noor de kunst van het coachen geleerd. Eindeloos veel sessies heeft zij geluisterd, gereflecteerd en doorgevraagd. Zodoende is zij niet alleen tot haar eigen essentie gekomen, maar is zij dit proces ook met anderen doorgegaan.

Deze Gildedag is toegankelijk voor iedereen. De kosten zijn 125 euro. Afhankelijk van hun lidmaatschap krijgen Gildeleden 20% of 40% korting.