Onze kijk op mensen, de wereld en onze bijdrage hieraan


Bij NTI NLP hechten we veel waarde aan de kracht van de zuivere verbinding. Onze visie op mensen en de wereld is een holistische: vanuit ons eenheidsbewustzijn geloven we dat alles met alles is verbonden en dat alles, elk individu, elk lichaam en elke ziel invloed heeft op het grotere geheel. Een geheel dat meer is dan de som der delen. Wij zijn van mening dat ieders doen en laten altijd van energetische invloed is op dit grotere geheel; van het effect op de relatie met onszelf en anderen tot de impact op het universum. Hoe je dit ervaart in onze workshops en trainingen? Lees vooral verder…

Antwoord op veel gestelde vragen

Verantwoorde keuzes

Ook al lijkt het soms dat iets je dwingt tot een bepaald gedrag, je hebt altijd een keuze; de keuze om in alle vrijheid, openheid en transparantie de verbinding met jezelf, anderen en het universum nog zuiverder te maken, of niet natuurlijk. Door het maken van verantwoorde keuzes kun jij je invloed positief doen gelden. Want volgens ons ligt in iedereen de mogelijkheid besloten om zijn of haar unieke vonk te laten ontspringen.

Unieke vonk

Deze unieke vonk zal ontspringen als je vanuit je kern en in contact met de bron waaruit we allen voortkomen, zuiver en congruent handelt, vanuit ‘hoofd, hart en ziel en zaligheid’. Deze unieke vonk creëert daarmee licht voor jezelf en voor je omgeving. Het licht dat duisternis zichtbaar en draaglijk maakt en kan insluiten als onderdeel van het leven.

Missie

De missie van NTI NLP is het faciliteren en ondersteunen van mensen om holistisch, vanuit eenheidsbewustzijn te handelen, om zo hun persoonlijke bijdrage aan de wereld te kunnen leveren. Dit faciliteren en ondersteunen realiseren we via trainingen, workshops en coaching. Hierin ligt de focus op persoonlijke groei, effectiever communiceren en het ontdekken en kunnen laten ontspringen van ieders unieke vonk: ons ‘ZELF’ en de individuele kwaliteiten die deze met zich meebrengt.

Be-weeg-redenen


Onze beweegredenen, beter gezegd: be-weeg-redenen, vormen onze redenen om in actie te komen; om te ‘bewegen’. En die redenen ‘wegen’ we bij alles wat we doen. Als ‘check’ vooraf; als ‘vinger aan de pols’ tijdens en als reflectie/evaluatie achteraf. Als cursisten, klant, leverancier of welke relatie we ook hebben, mag je erop rekenen dat alles wat wij doen en laten, voortkomt uit onze beweegredenen.

Wat onze be-weeg-redenen zijn? Kijk maar:

– Integer > integer zijn en handelen
– Bevlogen 
> bevlogen denken en doen
– Met aandacht
> aandacht schenken aan alles wat het waard is om aandacht te krijgen

Daarom integer


Integriteit is een voorwaarde voor groei. We werken met mensen die in veiligheid en vertrouwen hun kwetsbaarheid tonen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Bij ons mag alles er zijn en

Daarom bevlogen


Bevlogen denken en doen. Van aanstekelijk enthousiasme tot stille drijvende kracht en alles wat ertussen zit. Deze gevarieerde mix van menselijke bevlogenheid is wat ons instituut zo bijzonder maakt. Bevlogenheid werkt aanstekelijk: het stimuleert anderen om ieders eigenheid te onderzoeken en bevlogen te durven leven.

Daarom met aandacht


Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. Maar ‘aandacht’ is meer: we vertalen ‘met aandacht’ ook als ‘zorgvuldigheid’, ‘de tijd nemen’, ‘goede kwaliteit leveren’ en ‘respectvol zijn’. Want alles waaraan je zuivere, oprechte aandacht schenkt, kan ontluiken en verder groeien…

NLP, Self-Connection en Systemisch Werken


Bij NTI NLP kun je diverse trainingen en workshops volgen rondom onze pijlers NLP, Self-Connection en Systemisch Werken. Hierin staat persoonlijke groei centraal. Bij alle drie spelen heden, verleden en toekomst een eigen rol en ligt de focus meer op het hoofd, het hart of op het lichaam.

NLP is meer toekomstgericht (doelgericht), Self-Connection meer op de gewaarwording in het hier en nu (zoals oriëntatie, grenzen, lichaamssensaties, etc) en Systemisch Werken meer gebaseerd op het verleden (inzicht in de invloed van je familiegeschiedenis).

Daarnaast zou je kunnen zeggen dat NLP meer het hoofd aanspreekt (een mentaal concept over het bewust worden van onbewuste processen), Self-Connection het lichaam (hoe we -vaak onbewust- op signalen van ons lichaam reageren) en Systemisch Werken meer het hart (hoe we in ons gedrag worden gestuurd door liefde en loyaliteit).

Synergie


Heden, verleden en toekomst in de lineaire tijd (gisteren, vandaag, morgen) en de non-lineaire tijd (alles was er altijd al, is er en zal er altijd zijn). Hoofd, hart, lijf, ziel, ons spirituele lichaam… de drie pijlers zijn complementair aan elkaar, versterken elkaar en verrijken elkaar. We noemen het ook wel de synergie van onze drie-eenheid, voortkomend uit onze holistische visie op de mens, de wereld en onze missie als trainingsinstituut voor persoonlijke groei en professionalisering.

Wij geloven dat je gezonde groei niet kunt forceren. Gezonde groei komt als vanzelf, van binnenuit. Wat wij doen is omstandigheden creëren en mensen faciliteren waarin deze groei optimaal tot z’n recht komt. Waar wil jij naartoe groeien?


NTI NLP is aangesloten bij en wordt erkend door de
Nederlandse Vereniging voor NLP (NVNLP),
the International Network for Humanistic Neuro-Linguistic Psychology (INHNLP).
Daarnaast zijn we geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)