Ethische code

Aan het NTI NLP Gilde is een ethische code verbonden. De Ethische Commissie bewaakt de kwaliteit van de beroepsgroep en stimuleert de professionalisering. Het is een richtlijn voor het ethisch handelen van de professionele trainer en begeleider.

Daarnaast is de begeleider aan de hand van de code aanspreekbaar op zijn handelen. Met name in onze beroepsgroep waarin veiligheid, contact en inmenging in de leefwereld van de cursist/cliënt zo normaal is, vraagt dit contact om een gezonde begrenzing.

Het hanteren van een ethische code is niet alleen van belang voor de trainer/begeleider om zichzelf de spiegel voor te houden. Ook de cursist/cliënt kan met behulp van de ethische code de trainer/begeleider toetsen.

download ethische code

Geschillen en klachten
De Gilderaad onderzoekt geschillen tussen leden van het NTI NLP Gilde en hun cursisten en/of cliënten. Zowel het gildelid als de cliënt kan de Gilderaad verzoeken om een onderzoek.

download geschillenregeling

Antwoord op veel gestelde vragen