Directie

Reinier van der Putten

Quote: "Small steps, big changes." Reinier zijn persoonlijke kracht is om mensen inzicht te geven in hun manier van denken, doen en handelen. Dit door hen positief kritisch te confronteren met het effect hiervan en ze vanuit dat inzicht te coachen/faciliteren met hoe zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun persoonlijk leiderschap en werk(geluk). Reinier staat voor de waarden: professioneel, ondernemend, open en eerlijk, samen(werken), ontwikkeling en humor.