Financiële administratie

Margret Steeman

  • Quote: "Let Love Rule." Sinds 2018 werkt zij bij NTI NLP. Zij is gedeeltelijk eindverantwoordelijk voor de Financiële Administratie.
  • Margret hecht veel waarde aan verbinding en inspiratie, die zij ook volop terugziet bij NTI NLP. Voordat zij bij het Instituut kwam werken, had zij al eerder trainingen gevolgd in Limmen. Deze hebben haar ontzettend veel gebracht. "Life-Changing" noemt Margret het. Zij is er dan ook enorm trots op dat zij haar steentje mag bijdragen aan dit mooie trainingsinstituut.